karaağacın

Bir yerde, büyük bir karaağacın altına küçük bir kütüphane yapmak gibi

Like build me a small library under a big elm someplace.

Herhangi bir ağaç değil; Karaağaç Ana.

Not just any tree, Tree-ona Elmsly.