karavanına

Bu adamı hiç görmedim. Yemin ederim ki. Ama karavanı biliyorum.

I've never seen this man, I swear, but I know the van.

Geçen sene, Bay Kaplumbağa karavanın içinde bir mum devirdi ve yangın başlattı.

Last year, Mr. Turtle knocked over a candle in our trailer and started a fire.

Jimmy ve Sabrina karavanı çalmış.

Jimmy and Sabrina stole the trailer.

Ben de sizi bu karavanın sahibi olarak uyarıyorum.

And I'm warning you as the owner of this van.

Tanner'in karavanından daha hafif geliyor ama hâlhâlâ bir ton çeker, bahse girerim.

It weighs less than Tanner's trailer, but it still weighs a ton, I bet.

Sadece bir bayan var, Bayan Jones, sağdan üçüncü karavanda kalıyor.

Only one lady, a Mrs. Jones, third trailer from the right.

Rahatsız ettiğimiz için üzgünüm Ama Teresa Banks'in karavanını görmemiz gerekiyor.

Sorry to disturb you but we need to see Teresa Banks' trailer, please.

Kel kafalı bir piç beni arkamdan yakaladı ve beni karavanına attı.

Some sweaty, bald-headed bastard grabbed me from behind and threw me in his van.

Sen burada yaşıyorsun park yerindeki bir karavanda mı?

You're living here? In a trailer in the parking lot?

Ben de onun karavanına gittim ve

I went over to her trailer and I