kat

Çok uzun bir yol kat ettik, çok fazla şey gördük ama bu

We've come such a long way and we've seen so many things, but

Eddie, onunla üst kata gelmemi istedi çünkü bana bir şey göstermek istiyordu.

Eddie asked me go with him upstairs, because he wanted to show me something.

Seni bir süre için yukarı kata, özel bir odaya alacağız.

I think we'll move you upstairs to a private room for a while.

Ama lütfen bana bir iyilik yap, İyi örnek ol ve ilk önce Takım'a katıl.

But please, do me a favor, set a good example and join the Team first!

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Bu geçen hafta için, bir hafta daha yap, sana iki katını öderim.

This is for last week. Do it one more week, and I'll pay you double.

Üzgünüm ama, sen bize katılmak için çok geç kaldın.

I'm sorry but it's too late for you to join us.

Şimdi eve git, üst kata çık bana bir elbise getir, ve acele et!

Now go home, go upstairs, get me a dress, and hurry!

Bir savaşçı, bir klanı olmadan, bir adı olmadan bize katıldı. Bizim için savaştı, bizim için öldü.

A warrior came to us without a clan without a name he fought for us, he died for us.

Benim karım gitti, ve senin karın üst katta uyuyor.

My wife is gone, and your wife is upstairs sleeping.