kaybeder

Bir profesyonel ve bir arkadaş olarak, sana şunu söylüyorum, öyle ya da böyle, kaybedeceksin.

As a professional and a friend, I'm telling you, one way or another, you're going to lose.

O sadece bir kere bizi evine götürdü sonra da evini ve ailesini kaybetti.

He just took us home once... .and then lost his house and family.

Onu kaybettik ve bunun için çok kötü bir zaman!

She's lost it and it's a really bad time for this!

Birkaç yıl önce ailem her şeyini kaybetti.

A couple of years ago, my family lost everything.

Senin için çok önemli birisini kaybetmiş olmalısın.

You must have lost someone very important to you.

Sen tek değilsin Kim her şeyini kaybetti.

You're not the only one who lost everything.

Bugün bir şey kaybeden sadece sen değilsin.

You're not the only one who lost something today.

Söylediğim gibi, arkadaşım ve ben bir şey kaybettik.

Like I said, my friend and I lost something.

Bu tekrar gördüğüm bir kabuskabus gibi ve başka birini daha kaybetmek istemiyorum.

It's like a nightmare all over again, and I don't want to lose someone else.

Polis şefi en iyi arkadaşını kaybetti. Tek oğlunu da kaybetti.

The Police Chief lost his best friend and lost his only son