Turkish-English translations for kaza:

accident · crash · incident · wreck · accidental · mishap · fatality · riding · casualty · evil · smash · other translations

kaza accident

Çok kötü, çünkü gerçekten ihtiyacı var geçen hafta bir kaza geçirdi de.

Oh, that's too bad, 'cause he really needs one. He had an accident last week.

Bu çok önemli bir kaza davası.

This is a most serious accident case.

Benim hatam olmayan bir kaza yüzünden üç yıl.

Three years for an accident that wasn't my fault.

Click to see more example sentences
kaza crash

Çünkü cinayet mahalliyle kaza bölgesi tamamen iki farklı yerde.

Because the crime scene, crash site, two entirely different places.

O kazadan beri, hem kendisi hem de diğer sürücüler için bir tehlike.

Since the crash, he's been a danger to himself and to other drivers.

O da öldü ama kazada değil.

She's dead but it wasn't the crash.

Click to see more example sentences
kaza incident

Bu tür kazalar sık sık olur mu?

Does this kind of incident often happen?

Başka bir okulda bir kaza olmuştu.

There was an incident at another school.

Sadece bir kaza geçirdim.

I just had an incident.

Click to see more example sentences
kaza wreck

Ne kadar talihsiz bir kaza!

Oh what an unfortunate wreck.

Demek istediğim her kaza için üzgünüm.

I mean, I'm sorry about every wreck.

Memur Fallon Revere Bulvarı'nda bir kaza bildiriyorum.

Officer Fallon reporting a wreck on Revere Boulevard.

Click to see more example sentences
kaza accidental

Bayan Walker Teğmen Ackerman, bana bir kaza sonucu olan hasarla ilgili bir teklifiniz olduğunu

Ms. Walker Lieutenant Ackerman tells me you have a proposal to make regarding the accidental damage to

O yangın bir kaza değildi Brenda.

That fire wasn't accidental, Brenda.

Yetkililere göre başka bir kaza ölümü daha.

Another accidental death, according to the authorities.

Click to see more example sentences
kaza mishap

Mack, dün gece ufak bir kaza oldu.

Mack, there was a little mishap last night.

Teğmen Krauss, kaza prosedürünü başlatın.

Lieutenant Krauss, start the mishap checklist.

Bir kaza, bir aksilik.

An accident, a mishap.

Click to see more example sentences
kaza fatality

Hem vahim bir kaza değildi.

It wasn't a fatal accident anyway.

Alexander ölümcül bir kaza geçirdi.

Alexander had a fatal accident.

Şurada kesinlikle ölümcül bir kaza var.

There's a fatal accident over there.

Click to see more example sentences
kaza riding

Ama evlendikten kısa bir süre sonra ata binerken ciddi bir kaza geçirdi.

But soon after her marriage, she had a serious accident, a riding accident.

Benny, Jay Brozek'in kamyonuyla eve dönerken kaza yapıp ölmüş.

Benny was kiIled riding home in Jay Brozek's truck.

kaza casualty

Ölüm mangaları, bildirilmemiş sivil kayıplar, sayısız dost ateşi kazaları.

Death squads, unreported civilian casualties, countless incidents of friendly fire.

La Rochelle Kaza ve Gayrimenkul Sigortası.

La Rochelle Casualty and Property Ins rance.

kaza evil

Kötülük bir kaza.

Evil's an accident.

kaza smash

İşte ben buna kaza derim.

That's what I call a smash-up.