Turkish-English translations for kelime:

word · keyword · phrase · other translations

kelime word

Şu anda neler oluyor bilmiyorum ama ne olursa olsun, tek kelime etme.

I don't know what's going on now, but whatever happens, don't say a word.

Bayanlar ve baylar, uyarı için sadece bir kelime.

Ladies and gentlemen, just a word of warning.

En sevdiğin kelime nedir?

"What's your favorite word?

Click to see more example sentences
kelime keyword

Basit ama çözmesi zaman alıyor. Beş harfli anahtar kelimeyle bile.

Simple, but time-consuming to translate, even when you have the five-letter keyword.

Anahtar kelime olmadan işe yaramaz.

Useless without the keyword.

Anahtar kelime bu.

That's the keyword.

Click to see more example sentences
kelime phrase

Sadece bir söylem o, sadece kelime.

It's just a phrase, it's just words.

Büyük yakalayıcı-kelime grubu-sonum şu olabilir, um, "Gidip Alice'e sorun çünkü o neler olduğunu bilir!" gibi

My big catch-phrase-ending could be, um, "Go ask Alice 'cause she knows what's goin' on!" Like

Eyalet Başkentleri", "Yabancı Kelimeler ve Cümleler".

State Capitols," "Foreign Words and Phrases.

Click to see more example sentences