kelimelerini

Şu anda neler oluyor bilmiyorum ama ne olursa olsun, tek kelime etme.

I don't know what's going on now, but whatever happens, don't say a word.

Hayır, iki kelime oldu, değil mi?

Oh, no, that's two, isn't it?

Bir kelime daha etmeden önce, Mike, sana söylemem gereken bir şey var.

Before you say another word, Mike, there's something that I gotta say.

Senin ve benim gibi insanlar için böyle bir kelime yok.

It's not the word for people like you and I.

Bu gerçek bir kelime bile değil.

It's not even a real word.

Hayır, gerçek bir sihirli kelime var ve Martin onun ne olduğunu biliyor.

No, there is a real magic word and only Martin knows what it is.

Bu, senin için büyük bir kelime.

That's a big word for you.

Ve o kesinlikle bir kelime değil.

And that's definitely not a word.

Bu sevgi için özel bir kelime var.

And there's a special word for this love.

Bu kötü bir kelime değil.

It's not a bad word.