kendimden

O orada, ben buradayım ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum.

She's over there, and I'm over here, and I hate myself for it.

Kendimden biraz nefret ediyorum. Ama onu asla gerçekten sevmedim.

I hate myself a little but I've never really loved him.

Ama bir veya altı ay sonra hâlhâlâ kendimden nefret etmemiştim.

But after a month, or even six months I still didn't hate myself.

Ben senin kız arkadaşınım, ve seni kendimden bile çok seviyorum.

I'm your girlfriend, and I love you more than myself.

Senden değil, çünkü sana hiçbir şey borçlu değilim ama kendimden.

Not to you, because I don't owe you anything, but to myself.

Seni kendimden daha çok seviyorum.

I love you more than myself.

Ben de kendimden emin değilim.

I'm not sure of myself either.

Yine de kendimden biraz umudum var.

Still I have some hope for myself.

Ben de bazen kendimden nefret ediyorum.

I would even hate myself sometimes..

Bu yüzden her gün kendimden nefret ediyorum!

And I hate myself every day because of it!