kendine

Olanlar konusunda kendimi çok kötü hissediyorum ve sana bir şey söylemek istiyorum.

I feel really, really bad about what happened, and I wanna tell you something.

Senin için değil, kendim için.

No, not you, it's for me.

Ve kendisi şu anda tam burada.

And he's here, right here, right now.

Kendisi şu anda burada değil.

He's not here right now.

Dinle, kendine şunu bir sor. Böyle bir kızın senin gibi bir adamla ne işi olur?

Listen, you gotta ask yourself, what is a girl like that doing with a guy like you?

Evet ama kendim için değil.

Yeah, but it's not for me.

Senin için bir şey yapmak istediğini sanıyordum sen ve kendi için değil.

I just thought she wanted to do something for you, not for you and her.

Sadece onun için değil, kendim için de.

Not just for her. It's for me too.

Evet, kendisi burada değil.

Yeah yeah, she's not here.

Şu anda kendisi burada değil.

Well, she's not here right now.