kentinde

Bay ve Bayan Kent, Biliyorum bu sizin için olduğu kadar da benim için de bir sürpriz.

mr. and mrs. kent, i know that this is as much a surprise for you as it is for me.

Ama görünüşe göre temiz bir sağlık reçetesi yeterli değil Clark Kent için.

But apparently a clean bill of health isn't good enough for Clark Kent.

Ben Clark Kent ve bu da benim ortağım, Lois Lane.

I'm Clark Kent, and this is my partner, Lois Lane.

Senin hakkında özel bir şeyler olduğunu hep biliyordum Clark Kent.

I always knew there was something special about you, Clark Kent.

İşte bu yüzden bütün kent seni seviyor.

That's why the whole town loves you.

Merhaba Bay ve Bayan Kent.

Hello, Mr. And Mrs. Kent.

Sıcak çikolata için teşekkürler Bay Kent.

Thanks for the hot chocolate, Mr. Kent.

Kent, biz burada bir program var ve o koşma gibi görünüyor

Kent, we got a program here and it looks like it's running

Clark Kent veya Bruce Wayne veya Peter Parker gibi.

It's like clark kent or bruce wayne or peter parker.

Bay ve Bayan Kent?

mr. and mrs. kent?