We also found translations for word keratin in English.

keratin

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz, ve çinko sülfit.

It's carotene hydroxylase, acetate nitrocellulose, and zinc sulfide.

Fosfolipid, amino asit, keratin, kolesterol ve protein kıymetlerini görmemiz gerekiyor.

We should find phospholipid, amino acids, cholesterol, creatinine, and protein.

Keratin, amino asitler, vitamin takviyeleri.

Creatine, amino acids, vitamin supplements.

Asimetrik olarak birleştirilmiş keratin, amino asitler, guanidin

They're asymmetrically bundled keratin, amino acids, guanidine.

Madde keratin hidrolizat, asetat nitroselüloz,

It's keratin hydrolysates, acetate nitrocellulose,

Yüksek seviyede keratin.

High keratin levels.

İnsan saçı keratinli hücrelere sahiptir.

Human hair consists of keratinised cells.