kesti

Küçük bir kız gibi davranmayı kes ve biraz da kötü şeyler yap.

Stop being such a little girl and do something bad for once.

Sizi tekrar birlikte görmek çok güzel. baba, kes lütfen.

It's good to see you together again. Dad, stop it, please.

Yok bir şey. Kesin bir şey var.

Well, it's got to be something.

Ah kes şunu, ve bana bak.

Oh stop it, and look at me.

Kes şunu, kes şunu lütfen.

Stop it. Stop it, please.

Kes sesini de bana bir içki ver!

Shut up and give me a drink!

Kes şunu. Bu harika bir fikir.

Stop it, it's a great idea.

Lütfen, kes artık, lütfen.

Will you stop, please?

Kes sesini ve onu rahat bırak!

Shut up and leave her alone!

Kes şunu ve dinle beni.

Stop it and listen to me.