Turkish-English translations for kişilik:

personality, person, personal · character · people · identity · persona · individuality · self · other translations

kişilik personality, person, personal

Onu da en az senin kadar seviyorum ama o da başka bir kişilik.

I love her as much as I love you but she's a different person.

çok güzel bir kişiliğin var.

You got a great personality.

Paranoyak kişilik bozukluğu.

Paranoid personality disorder.

Click to see more example sentences
kişilik character

O kadar hızlı değil, ama kesinlikle kişilik sahibi.

It's not that fast, but it's definitely got character.

Bir kişiliği var değil mi doktor?

It has character, doesn't it, Doctor?

Bu iyi bir kişiliği gösteriyor.

This shows such good character.

Click to see more example sentences
kişilik people

Buradaki her şey iki kişilik.

Everything here is for two people.

Birkaç kişilik bir dünya, ama hala, dram, üzüntü ve eğlence ile dolu bir dünya.

It's a world with few people, but still, it's full of drama, sadness, and joy.

Beş kişilik bir komplo değil mi?

Five people make a conspiracy, right?

Click to see more example sentences
kişilik identity

Senin cinsel kişiliğin sadece bir şey

Your sexual identity is the one thing

Major depresyon ya da şizofreni, ya da kişilik bölünmesi gibi bir şey.

Something like major depression, or schizophrenia, or dissociative identity disorder.

Bir kişilik bozukluğum vardı.

I had an identity disorder.

Click to see more example sentences
kişilik persona

Ve o andan itibaren bir kişilik yarattım.

And from that moment on, I created a persona.

Bu Cartman'ın aptal online kişiliği.

It's Cartman's stupid online persona.

Blogçu kişiliği ikna ediciydi.

The blogger persona was convincing.

kişilik individuality

Bir eşcinsel olarak bu dünyada barınmak, güçlü bir karakter gerektirir, Julia ve güçlü bir kişilik.

It takes a strong individual to be gay in this world, Julia, a strong personality.

Bir kişilik krizi geçirdi.

He had an individuality attack.

kişilik self

Mini Saklama, Evcil Hayvan Saklama, Özel Saklama, Kişilik Saklama

Mini Storage, Pet Storage, Private Storage, Self Storage

Teknik olarak, buna sunumsal kişilik denir.

Technically, it's called the presentational self.