kibirli

Bu hoş ama kibirli değil mi?

Well, that's nice, but isn't that

Ve o aptal biraz kibirli savaşçı şimdi onun suç ortağı büyük katılacak zindan!

And that stupid, arrogant little warrior, will now join his big accomplice in the dungeon!

Çok kibirli ve muhtemelen yanlış bir şey yapmış olduğunu düşünmüyor bile.

He's arrogant and probably doesn't think he's done anything wrong.

Bekle, bu kadar kibirli olma.

Wait, don't be so proud.

Güçlü, kibirli olduğunu düşünüyor ama bazen mesele sadece güç değil.

He feels powerful, arrogant, but sometimes it's not about power.

Bu, Carmine. Harika adam. Ama çocuk olarak bile inanılmaz kibirli.

This is Carmine: great guy but incredibly vain, even as a kid.

Sence de biraz kibirli değil mi?

You don't think that's a little arrogant?

Bu bir intikam ya da kibir meselesi değil.

It isn't a question of pride or of revenge.

Ama orada önce kibir geliyor, oburluk değil.

But there, pride comes first, not gluttony.

Hadi Tracy, bu kadar kibirli olma.

Come now, Tracy, don't be so proud.