Turkish-English translations for kilise:

church · parish · church building · other translations

kilise church

Bu hiç mantıklı değil, bu kilise güzel ve bu rahip bir mahkum gibi yaşıyormuş.

Doesn't make any sense, that church is beautiful, and this priest is living like a prisoner.

Belki de gerçek bir kilise olmadığını düşünüyorsun ama sana şunu kesinlikle söyleyebilirim, bu şeytani bir müzik değil.

Maybe you think that's not a real church, but I can tell you for sure that this is not demonic music.

Yani, kilisede başka hasta olan kimse yok ki.

I mean, nobody else at the church got sick.

Click to see more example sentences
kilise parish

Ama kilise papazı bana ne dedi biliyor musun?

But you know what my parish priest told me?

Kilise işi benim için çok fazla.

Parish work is too much for me.

Ben bir kilise pederiyim, Frank.

I'm a parish priest, Frank.

Click to see more example sentences
kilise church building

Biliyorsun bir kilise inşa ediyoruz.

You know, we're building a church.

Neden buraya kilise inşa etmek istiyor?

Why would he build a church here?

Bu yapı kilise değil, doğru mu?

The building isn't the church, is it?

Click to see more example sentences