kitabından

Kitap hakkında bir rapor ver bana, ve sonra da erkenden evine git.

Give me like a book report about this, and then you can go home early.

Bu kitap benim için gerçekten önemli.

This book is really important to me.

Al küçük kitabını eve git ve zamanı gelene kadar da geri gelme!

Take your little book and go home and don't come back until it's really time!

Bir Balık, İki Balık, Kırmızı Balık, Mavi Balık" adlı kitabı okuyan var mı?

Who's read the book, One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish?

Bu çok önemli bir kitap.

This is a very important book

Aslında çok ilginç bir kitap bu.

This is actually a very interesting book.

Bu gerçekten güzel bir kitap, değil mi?

It really is a beautiful book, isn't it?

Bu, kadınlar hakkında çok güzel bir kitap.

Now, this is a very good book about women.

En son ne zaman bir kitap okudun ve adı neydi?

When was the last time you read a book, and what was it?

Yani sana göre o kitap bu kitap kadar iyi mi?

So you think that book is as good a book as this book?