klasörü

Bir dosya klasörü var.

There's a file folder.

Yasal evrak dolu bir klasör var burada.

Got a file folder here full of legal paperwork.

İçinde bir dosya ve seyahat programı olan bir klasör var.

It's a single file containing a dossier and a travel itinerary.

Sadece basit bir şekilde kaynak klasöre girmek, ve

Just a simple matter of accessing the root directory, and

Şu klasörü al ve gidelim!

Get that binder and let's go!

İhtiyacı olan her şey zaten klasörlerde vardı. İsimler, adresler

Everything he needed was already in the dossiers, names, addresses.

Coop, o klasörü taşımak için sana bir el arabası lazım.

Coop, you need a wheelbarrow for that binder.

Bir sürü redakte edilmiş dosya ve boş klasör.

A bunch of redacted files and empty folders.

Yeni başlangıçlar klasörü mü?

The new beginnings binder?

İki siyah klasör var.

In two black folders.