klişeler

Balo gecesi seks yapmak çok klişe bir şey tamam mı?

Prom night is a cliche night to have sex, okay?

Sadece anlamsız sloganlar ve klişeler işte.

It's just nonsensical slogans and platitudes.

Klişe karakterler ve eşcinselliği homojenleştiriyor.

It stereotypes and homogenizes homosexuals.

Amy, Kirli mecazların klişe ve şiirin berbat!

Your dirt metaphor's a cliché, and your poetry sucks!