klişeler

Bu bir klişe.

It's a cliché.

Ama bu bir klişe, fark ettin.

But this is a cliche, you realize.

Bütün bunlar tanıdık geliyor, hatta klişe, eğer yeterince TV izliyorsan.

All this does sound familiar cliché even, if you watch enough TV.

Bu bir aşk mektubu Klişe olacak tabi.

It's a love letter. It's supposed to be corny.

Evet biraz klişe olacak ama bu doğru

It's a cliché, but it's true.

Bu biraz klişe, sence de öyle değil mi?

That's just kind of a cliche, don't you think?

Eğer büyük, kocaman bir klişe olmak istiyorsan, tabii.

If you want to be a big, giant cliché, yeah.

Bu bir klişe, ama durum bu.

It's a cliché, but there it is.

Dev bir romantik klişe bu gece

A gigantic romantic cliché tonight

Bu sıkıcı bir klişe.

It's a boring cliché.