klişeler

Elvis bu günlerde büyük bir klişe.

Elvis is a big cliche these days.

Ben profesyonelce ve klişe olduğunu biliyorum, ama

I know it's unprofessional and cliché, but

Hayır, tam bir klişe.

Oh, no, what a cliché.

Tam bir klişe.

Such a cliché.

Bu basit bir klişe değil mi?

That's a bit of a cliché.

Ya da bu çok mu klişe oldu?

Or is that too much of a cliché?

Bu çok klişe olurdu.

Now, that would be cliché.

Sadece şu eski klişe:

Oh, just the old cliché:

Ah, bu bir klişe, Armin.

Ah, that's a cliche, Armin.

Ne kadar klişe değil mi?

It's such a cliche, isn't it?