klinikleri

Şimdi eve gidiyoruz çünkü bana ihtiyacı olan bir klinik ve iki çocuk var.

Now, let's go home, because there's a clinic and two children who need me.

Hayır, ben sadece bu klinik deney için çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum.

No, I just I just want to say, I'm really excited about the clinical trial.

Ama yine de klinik bulunmak için güzel bir yerdi rahat, sessiz ve huzurlu.

Yet the clinic was a good place to be comfortable, quiet and peaceful.

Ücretsiz bir klinik. Buraya çok uzak değil.

It's a free clinic not too far from here.

Bu özellikle aptalca, çünkü burası ücretsiz bir klinik.

Which is particularly stupid because this is a free clinic.

Hem birini işe almak eğlenceli olacak. Klinik için iyi olur.

Besides, it'll be fun to hire someone good for the clinic.

Burası bir sağlık kliniği değil mi?

This is a medical clinic, isn't it?

Birkaç gün önce, sizi şehir merkezindeki klinikte gördüm.

I saw you at the clinic downtown few days ago.

Bu klinik benim korumam altında.

This clinic is under my protection.

Ve biliyoruz ki, bu klinik küçük bir servete mal olmuştur.

And we do know that that clinic costs a small fortune.