koşuyor

Hadi beyler gidelim hadi Koş, koş, koş

Come on, guys, let's go. Come on. Run.

Normal bir insan gibi koş.

Run like a normal person.

Ya o ya da gerçekten hızlı koşuyor.

Either that or he's running really fast.

Beş, dört üç, iki, koş!

Five, four Three, two, run!

O zaman ona koş.

Then go back to her.

Koş ve bir doktor getir!

Run and get a doctor!

Haydi, koş, koş, koş.

Come on, run, run, run.

Merak etme, sadece koş, tamam mı?

Don't worry, just run, okay?

Çeneni kapa ve koş!

Shut up and run!

Koş ve bana ne gördüğünü söyle.

Run and tell me what you've seen.