kod

Bu bir randevu değil demişti sanmıştım. o bu "bir şey" dedi. o randevu için kod sayılır, değil mi?

I thought he said it wasn't a date. He said it was a thing, that's code for a date, isn't it?

Kodu biliyorum, ama o benim için önemli olamaz mı.

I know the code, but she might be important to me.

Ben de kendime bir kod isim vermeyi düşünüyordum.

Oh, I was thinking about giving myself a code name.

Çok önemli bir doktor geliyor.. kod kırmızı, Amber uyarısı, siyah ölüm, mavi toplar!

Very important doctor coming through.. code red, Amber alert, black death, blue balls!

Bu bir kod adı, değil mi?

It's a code name, isn't it?

Bu bir kod mu yoksa gerçek ismi mi?

Is that a code or a real name?

Kod Siyah, Kod Siyah!

No! Code black, code black!

Hayır! Kod Siyah, Kod Siyah!

Code black, code black!

Bu bir kod değil, tamam mı?

It's not a code, all right?

Bir kod veya onun gibi bir şey var mıydı?

Was there a code or something else? Or