kokuyorsun

Bunu sadece sarhoş ve yalnız olduğum için yaptığımı biliyorsun. Ve çok güzel kokuyorsun.

You know I'm only doing this because I'm lonely and drunk and you smell really good.

Hem de neden Neden Neden benim gibi kokuyorsun?

No, why why why why do you smell like me?

Çünkü sen zaten çok güzel kokuyorsun.

Because you already smell so good.

Biliyorum çünkü sen çok güzel kokuyorsun.

I know because you smell so good.

Ve sen üst katımda yaşayan bir arkadaşım gibi kokuyorsun.

And you smell like a friend who lives upstairs.

Baba, sen çok kötü kokuyorsun

I said, "Dad, you smell bad!

Bu yüzden çiçekler gibi kokuyorsun.

That's why you smell like flowers.

Neden ben? Çünkü en kötü sen kokuyorsun.

Why me? 'cause you smell the worst.

Bu yüzden mi tuhaf kokuyorsun?

Is that why you smell funny?

HâlHâlâ sen gibi kokuyorsun.

You still smell like you.