kolunu

Benim için her şey çok kolaydı, hayatım çok kolaydı.

Everything was so easy for me, my life was so easy.

ve bu kadar kolaydı, işte bir, iki, üç.

and it was just as easy as one, two, three.

Senin için her zaman kolaydı, hadi ama.

This was always easy for you, come on.

Evet. Ama bu çok kolaydı.

Yeah, but that was too easy.

Belki de her şey bizim için kolaydı.

Perhaps everything has been to easy for us.

Her şey çok kolaydı senin için.

Everything always came so easy to you.

Bunlar sizin için çok kolaydı.

These are too easy for you.

Sam amcayı son gördüğümde, kırık bir kolu ve iki kara gözü vardı.

The last I saw Uncle Sam, he had a broken arm and two black eyes.

Evet fakat dört kolu tane daha var.

Yeah, but he's got four more.

Senin için kolaydı, değil mi?

You have it easy, don't you?