kontrolü

PekâlPekâlâ, millet merak edecek bir şey yok ve her şey kontrol altında.

All right, people, You have nothing to worry about, and everything is under control.

Bu çok iyi, çünkü o muhtemelen birilerine söyledi, ve onlar buraya gelip bunu kontrol edecekler.

That's very good, because she probably told somebody, and they're gonna come out here and check it out.

Charlie, bu şeyi kontrol etmelisin çünkü bu kötü bir şey, kötü bir şey.

Charlie, you have got to control this thing because it's a bad thing, you understand me?

Üzgünüm ama o hâlhâlâ ölü. Ama siz yarın gece tekrar kontrol edin.

I'm sorry, she's still dead, but be sure and check back tomorrow night.

Bayanlar ve baylar, lütfen, her şey kontrol altında.

Ladies and gentlemen, please, all is under control.

Jerry, sana söylüyorum, ben de böyle bir güç var ve onu kontrol edemiyorum.

Jerry, I'm telling you, I have this power and I have no control over it.

Yardım etmek istediğini biliyorum, ama inan bana, her şey kontrol altında.

I know you want to help, but trust me, Everyone has this under control.

Bunu kontrol etmek kötü bir fikir değil, değil mi?

It's not a bad idea to check it out, huh?

Ama önce kontrol etmek istediğim bir şey var.

There's something I want to check out first. All right.

Sanırım şimdi her şey kontrol altında.

I think everything is under control now.