konuşuyor

Bu konuşan kardeşim değil.

This isn't my brother talking.

Tamam. Bir erkek bir kadını başka bir kadınla konuşmak için yalnız bırakmaz ama.

Okay, a guy doesn't leave a woman to go talk to another woman unless he's

Konuşmamız gerek, sen ve ben.

We gotta talk you and me.

Konuşmak iyi bir şey değil.

It's not good to talk.

Sessizlik lütfen, bayanlar ve baylar, ev sahibiniz Bay Owen konuşuyor.

Silence please, Ladies and Gentlemen. This is your host Mr. Owen speaking.

Peder her zaman Tanrı ile konuşuruz.

Father and god talk all the time.

Özel bir yerde konuşabilir miyiz?

Yeah. Can we talk somewhere private?

Ne? O sadece, başka bir adamla konuşuyor..

She's just talking to another guy.

O gece hakkında konuşuyorlar.

They're talking about that night.

Konuşmak için iyi bir zaman değil, Luke.

Uh, not exactly a good time to talk, Luke.