Turkish-English translations for konusunda:

about · regarding · respect · touching · other translations

konusunda about

O zaman, bu konu hakkında söylemek istediğim bir şey daha var.

Okay, well, there is one more thing that I want to say about this.

Sanırım belki de bu benim hatam çünkü tam olarak ne istediğim konusunda açık değildim.

I think maybe this is my fault because maybe I wasn't clear about exactly what I want.

Bu konuda hiçbir şey söylemedi mi?

She didn't say anything about this?

Click to see more example sentences
konusunda regarding

Rigsby ve Van Pelt konusuna gelince aralarında romantik bir ilişki var.

Regarding Agents Rigsby and Van Pelt they're in a romantic relationship.

Bayan Harris. Ben Myka Bering, bu da Pete Lattimer. Anya Verdikov konusunda telefonda görüşmüştük.

Miss Harris, I'm Myka Bering, this is Pete Lattimer, we spoke on the phone regarding Anya Verdikov.

Organ nakli konusunda yerel politikanız nedir?

What's the local policy regarding organ transplants?

Click to see more example sentences
konusunda respect

Ama konu da bu, saygı göstermedi efendim.

But that's the point, he didn't respect them, sir.

Saygı konusuna gelince, Majesteleri.

Concerning respect, Your Majesty

Ben Solerud Belediyesi'nin bu konuda bir politikası olduğunu sanıyordum.

I thought Søilerød District Council had a policy in that respect?

konusunda touching

Tüm bu P konusu çok dokunaklı.

It's very touching, all this about P.

Bana dokunursanız, Arlong bu konuda sessiz kalmaz.

Touch me, and Arlong won't stay quiet about it.