koruma

Ya da adamın ne yaptığını biliyor ve onu korumaya çalışıyor.

Or maybe she knows what he's done and is trying to protect him.

Ben yalnızca seni korumaya çalışıyorum, Arthur. Benim adım Scott!

I'm just trying to protect you, arthur. my name is scott!

Bak, ben sadece seni korumaya çalışıyorum.

Look, I'm just trying to protect you.

Ben sadece seni korumaya çalışıyorum o kadar.

I'm just trying to protect you here, that's all.

Belki de katilin kim olduğunu biliyor ve onu korumaya çalışıyordur.

Maybe she knows who the murderer is and is trying to protect him.

Ben sadece seni korumaya çalışıyorum.

I'm just trying to protect you.

Bak, ben de burada seni korumaya çalışıyorum.

Look, I'm trying to protect you here, too.

Ben sadece seni ve kulübü korumaya çalışıyorum.

I'm just trying to protect you and the club.

Max beni korumaya çalıştı, ve çinli herif onların ikisini de öldürdü.

Max tried to protect me, and the Chinese guy killed both of them.

Ben sadece onu korumaya çalışıyordum Ama sen.

I'm just trying to protect him and you.