Turkish-English translations for kuş:

bird · avian · fowl · other translations

kuş bird

Jack, bunun senin için önemli olduğunu biliyorum ama o sadece bir kuş.

Oh, jack, I know this is important to you, But it is just a bird.

Bize neler olduğunu anlat Kahverengi Kuş Ross.

Tell us what happened, Brown Bird Ross.

Minik kuş, minik kuş

Little bird, little bird

Click to see more example sentences
kuş avian

Kuş gribi, bildiğiniz gibi, tabii ki oldukça ciddi bir mesele.

The avian flu, of course, quite a serious matter, as you know.

Ve böylece kuşlar ve böcekler arasında Bin Yıl Savaşı başladı.

And thus began the Thousand Year War between the avians and the insects.

Kuş gribi gibi görünüyor.

Looks like avian flu.

Click to see more example sentences
kuş fowl

Seni sakar kuş, burada ne işin var?

You foolish fowl. What are you doing here?

Yazık, zavallı yaralı kuş.

Alas, poor hurt fowl.

Bizim su kuşu şimdi de beçtavuğu olmuş.

Now our waterfowl has become guinea fowl.