kuşakları

Kara kuşak değil ki, o bir bebek!

He's not a black belt. He's a baby!

Bu karatede bir ay sonra kara kuşak almak gibi bir şey.

It's basically like getting a black belt after only a month of karate.

Trevor bu kuşağın Billy Loomis'i ve biz de masum kurbanlar Sidney ve Randy'yiz.

Trevor's this generation's Billy Loomis, and we're the innocent victims, Sidney and Randy.

İki tane birinci kuşak ve bir tane ikinci kuşak dişi.

Two first generation and one second generation female.

Git ve bana kuşağı getir.

Go and bring me the belt.

Bizim kuşak için belki de en ünlü silindir şapka ve baston.

Perhaps the most famous top hat and stick of our generation.

Görünüşe göre, bu kurallar yeni kuşak için geçerli değil.

Obviously, these rules do not apply to the new generation.

O genç bir adam, bizim kuşağın çocuklarından biri.

He is a young man, a child of our generation.

Ne, senin de mi kara kuşağın var?

What, you've got a black belt too?

Babam bulut kuşağını kontrol eden bir makine icat etti.

My dad's invented a machine to control the cloud belt.