kulübü

Bayanlar ve baylar, bugün kulüp için çok güzel bir gün.

Ladies and gentlemen, this is a very good day for the club.

Bu kulüp ve bu kıyafetlerle, Tanrım, bizi durduracak hiçbir şey yok.

This club and these clothes, my God, there's nothing that can stop us.

Sen ve kulüp için ne yaptığı hakkında fikrin var mı?

You have any idea what he just did for you and the club?

Üzgünüm, ama bu özel bir kulüp.

Sorry, but this is a private club.

Bu kulüp senden ve benden farklı insanlar için.

This club is for people different from me and you.

Bu özel bir kulüp.

This is a private club.

Ben de bu kulübü seviyorum.

I love this place too.

Bu sadece bir kitap kulübü.

It's just a book club.

Gerçek şu ki, bu bakış açısıyla Rocky Horror bu kulüp için harika bir şov.

The truth is, with that perspective Rocky Horror is the perfect show for this club.

Bu bir dans kulübü, değil mi?

Isn't that a dance club?