kullanıyorum

Bu sabah Tanrı bana bir armağan verdi. Ve o armağanı kullanacağım.

This very morning God gave me a gift, and I will use that gift.

Bir Jedi gücü bilgi için, savunma için kullanır, asla saldırı için değil.

A Jedi uses the Force for knowledge and defense, never for attack.

Benim hakkımdaki en ilginç şey şu anda o ve ben bunu kullandım.

She's the most interesting thing about me right now, and I used that.

Kredi kartımı en son altı ay, üç hafta ve dört gün önce kullandım.

It is six months, three weeks and four days since I last used my credit card.

Seni, daha çok para kazanmak için kullandım ama önce sen beni kullandın.

I used you to get more money, but you used me first. Fine.

Bir daha böyle bir şey yaparsan ben de silah kullanırım.

You do anything like that again, and I will use the gun.

Ben deli gibi araba kullanıyorum ve sen hep çok yavaş kullanıyorsun.

I drive like a crazy person and you always drive so slow.

Peki bu parayı ve gücü ne için kullanırsın?

And what do you use that money and power for?

Ve ben de seni kullandım.

And I used you, too.

Bu bir sır ama bir bardak su kullandım.

This is a secret. but it's a cup of water.