kullandığı

Sadece bir gece kullanmak için bu şehirde normal bir adam bulmak bu kadar zor olmamalı.

It can be that hard to find one normal guy in this town just to use one night.

Bu sadece bir yalan da değil. Ona yardım etmen için seni kullandı mı?

That that's not just a lie he used to get you to help him?

Sana ikinci bir şans verdim ve sen onu böyle mi kullanacaksın?

I gave you a second chance, and this is how you use it?

Bu oda ne için kullanılıyor, biliyor musun?

Do you know what this room is used for?

O çocuğa yardım etmek istedi. ama Daniel herkes gibi onu da kullanmak istiyor. Sana yaptığı gibi.

He wanted to help that kid, but Daniel wants to use him like he uses everyone, including you.

Tek istediği beni bulmak ve ve planı her neyse artık onun için beni kullanmak.

All she wants to do is find me And use me for whatever her plan is.

Biz en az bir akşam yemeği parti olduğunu sanıyordum biz satın var tüm bok kullanmak.

We thought we had to have at least one dinner party to use all the crap we got bought.

Ve ben sadece normal bir doktor olmak için kullanılır kim görmedim ölü insanlar.

And I used to be just a regular doctor who didn't see dead people.

Seni, daha çok para kazanmak için kullandım ama önce sen beni kullandın.

I used you to get more money, but you used me first. Fine.

O son gece geri çağırdı. biz gerçekten kullanabilirsiniz beri çok kötü

He called back last night. Too bad, since we could really use