Turkish-English translations for kunduz:

beaver · castor · other translations

kunduz beaver

Süper güçlerim var bir meteordan, ve şimdi dev bir kunduz ile mücadele ediyorum.

I got super powers from a meteor, and now I'm fighting a giant beaver.

O bir kunduz, herhangi bir şey söyleyebilirdi!

He's a beaver. He shouldn't be saying anything!

O bir kunduz.

He's a beaver.

Click to see more example sentences
kunduz castor

Kunduz, Castor fiber.

Beaver, Castor fiber.