kurallarımız

Tabii ki, buraya hoş geldiniz. Ama çok sıkı amatörlük kurallarımız var.

You're very welcome here, of course but we do have a strict amateur code.

Bak, karımın ve benim bazı kurallarımız var.

You see, my wife and I have certain rules.

Bu yüzden kurallarımız var!

That's why we have rules!

Bu mümkün değil, hastane kurallarımız var.

That's not possible, it's against hospital policy.

Bayım, kesin kurallarımız var, lütfen

Mister, I have certain rules, please

Ne? Kızlar burada kurallarımız var.

We have rules around here, girls.

Haydi ama, kurallarımız var.

Come on, there are rules.

Daha da önemlisi kurallarımız var.

More importantly, there are rules.

Bu yüzden de kurallarımız var.

So we still have our rules.

Hala temel kurallarımız var.

We still have ground rules.