kurtarıcın

Günahlarını itiraf et ve İsa'yı kurtarıcın olarak kabul et.

Confess your sins and accept Jesus as your savior.

İsa'yı kurtarıcın olarak kabul et.

Accept Jesus as your savior.

O senin de kurtarıcın.

He is your Savior.

Kurtarıcın İsa Mesih mi, Holder?

Is Jesus Christ your savior, Holder?

Bilgin olsun İsa senin kurtarıcın kankan değil.

FYl, Jesus is your savior, not your friend. Funny.

Bak, kurtarıcın kim senin?

Look, who never fails you?