kurtarmaya

Oh, aman tanrım! seni kurtarmaya geliyor çünkü, o seni çok seviyor.

Oh, my God! She's coming to save you because she loves you so much.

Bu aptalca bir soru olacak ama böyle bir kurtarmayı daha önce deneyen oldu mu hiç?

This might be a stupid question, but Has anyone ever tried a rescue like this before?

Bu çocuk yalnız geldi, ailesi yok, kendi hayatını kurtarmaya çalışıyor.

This kid comes in alone, no family, trying to save his own life,

Hayır, ama asla beni kurtarmayı denemedi, o da bunu bir parçası.

No. But she never tried to save me. She's a part of it too.

Cidden yine de beni kurtarmaya çalıştığın için sağ ol.

Seriously, though, thanks for trying to save me anyway.

Çünkü bu bizim ilk ejderha araştırma ve kurtarma görevimiz.

Because this is our first dragon search and rescue mission.

Çünkü bence bu kesinlikle bir kurtarma operasyonu.

Because I think this is definitely a rescue operation.

İki yıl sonra, hâlhâlâ seni kurtarmaya çalışıyorum evlat.

Two years later, I'm still trying to save you, son.

O halde hayatını kurtarmanın tek bir yolu var.

Then there is only one way to save your life.

Bugün bizi kurtarmaya geldiğin için sağ ol.

Thank you for coming to save us today.