kuzenleri

Bak kuzen, senin için bir şey yapmak beni mutlu ederdi, çünkü sen benim arkadaşımsın.

Now, cousin, it would make me happy to do something for you because you are my friend.

O benim kız arkadaşım değil, kuzenim.

She's not my girlfriend, she's my cousin.

Ve bu kuzen bir adam tutmuş, çok ciddi bir adam. Çocuğu geri götür.

And this uncle has hired a man, a very serious man, to get the kid back.

Nadia benim küçük kuzenim, yani küçük kuzenim değil ama biz "küçük kuzen" deriz.

Nadia is my little cousin, except she's not my little cousin, but we say "little cousin.

Clark benim kuzenim senin de en iyi arkadaşın kayıp.

Clark, my cousin, your best friend, is missing.

Sen ve kuzenin Jerry çok iyi bir çift olmuşsunuz.

You and your cousin Jerry made a very handsome couple.

Bu yüzden, kuzenin Arthur mükemmel bir seçim.

That's why your cousin Arthur is a perfect choice.

Ben Bobby Ray onun kuzeni.

I'm Bobby Ray her cousin.

Çünkü o benim kuzenim.

Because she's my cousin.

Ona bir şans ver, o senin kuzenin.

Give him a break. He's your cousin.