Turkish-English translations for lütfen:

please · kindly · prithee · other translations

lütfen please

Hayır, lütfen lütfen, lütfen, lütfen.

No, please please, please, please.

O zaman lütfen, içeri gel.

Then please, come in.

Burada değil ve lütfen.. İçeri gel.

She's not here and please come in.

Click to see more example sentences
lütfen kindly

Çok kibarsın ama lütfen bizi yalnız bırak.

Very kind of you, but please leave us alone.

lütfen, nazik davran ona.

Please, be kind to him.

Oh, gerçekten mi? Lütfen söyleyin, Profesör Dulaine, tam olarak ne çeşit bir yardıma ihtiyaçları var?

Oh, really, please tell me, Professor Dulaine, exactly what kind of help it is they need?

Click to see more example sentences
lütfen prithee

Lütfen Bay Kempe, bol şanslar.

Prithee, Mr. Kempe. Break a leg.

Lütfen, Bay Kempe.

Prithee, Mr. Kempe.