lakabı

Bu bir şeyin kısaltması yoksa sadece bir lakap mı?

Is that short for something or is it just a nickname?

Bu sadece bir lakap.

It's just a nickname.

Hayır, o sadece arkadaşça bir lakap.

No, it's just a friendly nickname.

Yakışıklı Harvey"bu gece bir şüpheliye saldırarak yeni bir lakap kazandı:" Asabi Harvey.

Handsome Harvey"earned a new nickname tonight" Hothead Harvey," when he attacked a suspect.

Sanırım yeni bir lakaba ihtiyacı var.

I think he needs a new nickname.

Josh için yeni bir lakap buldum.

I got a new nickname for josh.

Ve yeni bir lakabı, Annie.

And a new nickname, Annie.

Oh, hadi ama Will, sadece bir lakap.

Oh, come on, Will, just one nickname.

Bir lakabın var mı?

You have a nickname?

Ne tuhaf bir lakap!

What a strange nickname!