Turkish-English translations for larva:

larva · larval · other translations

We also found translations for word larva in English.

larva larva

Bu bir deniz biti veya larva türü değil.

This is not the sea lice variety or the larvae.

Arılar larvaları nektar ve polen ile besler.

The bees feed the larva with nectar and pollen

Duvarın içinde larvalar var.

There's larvae inside the wall.

Click to see more example sentences
larva larval

Ya bu tek hücreli organizma, daha büyük bir hayvanın larva hali ise?

What if that single-celled organism is the larval stage of a larger animal?

Yani artık larva değil.

So it's not larval anymore.

Larva Goa'uld'un ne kadar güçlü olduğuna bağlı.

Depends on how strong the larval Goa'uld is.

Click to see more example sentences