larvası

Çünkü az önce size yarım milyon Trikomonas larvası enjekte edildi.

Because you've just been injected with half a million Trichomonas larvae.

Bu bir herkes, parazit larvası.

This, everyone, is parasite larvae.

Gerçekten Mothra larvası bunlar.

They really are Mothra larvae.

Hayır, bir tabut sineği larvası.

No, it's a coffin fly pupa.

Bu bir Heliconious larvası.

That's a Heliconious larva.

Mothra larvası mı?

GENERAL: Mothra larvae?

Chulak'ta yüzlerce Goa'uld larvası var.

There are Goa'uld larvae on Chulak.

Böcek larvası ezmesi.

Squished insect larva.