We also found translations for word liberal in English.

liberal

O yayıncı arkadaşları için Bir Liberal gibi davranıyor, ama o benden bile daha sert.

He acts like a liberal for his establishment friends, but he's even tougher than I am.

Şu çetin ceviz liberaller, lezbiyen aktivistler, genç ve yaşlı modern hippiler.

Those hard-core liberals, lesbian activists and diehard modern hippies young and old.

Liberal Parti sekreteri Ole Dahl hakkında daha sonra bir röportaj vermeyi kabul etti.

The Liberal Party Secretary agreed to an interview later about Ole Dahl.

Baba, sen düşmanca bir dünyada yaşayan beyaz, liberal bir erkeksin.

Dad, you are a white, liberal male living in a hostile world.

Orada bir sosyalist çocuk görüyorum, bakın orada bir grup Liberal Demokrat çocuk var.

I see there's a socialist child over there, a group of Lib Dem children over there.

Mafya, Kilise, polisler, kralcılar, faşistler, sosyalistler ayrılıkçılar, demokratlar, komünistler ve liberaller.

Mafia, church, cops, monarchists fascists, socialists, separatists democrats. Communists. And liberals

Vay be, o liberal sakalın altında tutucu bir burjuva hıyarı varmış.

Wow, so, uh, under the liberal beard lives an uptight bourgeois prick.

Trevor Andrew Morgan, Liberal Parti

Trevor Andrew Morgan, the Liberal Party

Bak, Ann Richards Texas için fazla liberal kaçıyor.

Look, Ann Richards is way too liberal for Texas.

O liberal bir aslan.

He's a liberal lion.