listede

Evet, ama onun listesinde üst annesi olmak zorunda Kim onu terk ve kardeşi, değil mi?

Yeah, but top of his list has to be his mother who abandoned him and his brother, right?

Ve sakın bir liste yapmamı söyleme, çünkü Eric ve Elliot bunu çoktan denedi.

And please don't say make a list, because Eric and Elliot already tried that.

Ve lütfen bir liste yapmamı söyleme çünkü Eric ve Elliot çoktan bunu denedi.

Please, don't say make a list. Eric and Elliot already tried that.

Şimdi listede üç masum insan var ve yalnızca biri kötü adam.

Now there are three innocent people on that list and only one bad guy.

Ama Adam hâlhâlâ dışarıda bir yerlerde ve bu kadın onun listesinde.

But Adam is still out there and this woman is on his list.

Uzun bir bekleyen listesi var.

There's a long waiting list.

Kötü haber ise, uzun bir bekleyen listesi var.

The bad news is. There is a long waiting list.

Bir tür acil durum listesi var mı? Evet.

Is there some sort of emergency list yeah.

O zaman senin için yeni bir liste hazırlayacağım.

Well, then I will make a new list for you.

Elimde bir liste var. Bir muhabir tarafından hazırlandı ve o artık bir ölü.

I have a list here. it was written by a reporter who's now dead.