listesi

Liste o da var.

She's on the list.

Onu da listeye koy.

Put her on the list.

Yok, bu yanlış liste.

No, that's the wrong list.

Liste sende, değil mi?

You got your list, right?

Gerçek bir liste değil

It's not an actual list.

Şarap listesi lütfen.

Wine list, please.

Bizim kendi listemiz var.

We have our own list.

Bir liste Andy.

A list, Andy.

Ben asla bir liste yapmadım.

See, I'd never make a list.

Ama diğer listeyi de istiyorsun.

But you want the other list.