listesi

Bu sadece bir yapılacaklar listesi.

It's just a to-do list, okay?

İşte günün listesi.

Here's today's list.

Ne listesi, Raylan?

What list, Raylan?

Sana listeyi mesaj atarım.

I'll text you a list.

İyi liste, işte geliyoruz.

Good list, here we come.

Bu çok uzun bir liste olabilir.

It's potentially a long list.

Bu size karşı hazırlanan iddianamelerin bir listesi, sen ve senin SunnyLinks yatırım fonu ortaklarına karşı.

That is a list of indictments being prepared against you and your partners at the SunnyLinks hedge fund.

Anlaşılan nükleer terörizm ve cinayetten suçlusun ve İnterpolün En Çok Arananlar listesinde bir numarasın.

Apparently, you're guilty of nuclear terrorism, murder and you're number one on Interpol's Most Wanted.

Onu da listeye ekle.

Add it to the list.

Nasıl oluyor da, mitolojik kötü çocuklar listesi gibi bir adın var?

How come your name is like an a list of mythological bad boys?