lokantasında

En çok sevdiğin küçük İtalyan lokantasında?

At your favorite little Italian restaurant?

Her gün Arnaldo lokantasında portmantonun altında yemek yiyorlar meşe ağacı altındaki sevgililer gibi.

They lunch every day at Arnaldo's, under the coat rack, like sweethearts under an oak tree.

Bay A'nın lokantasında, cuma akşamları.

Mr. A's Restaurant, Friday nights.

Üst kattaki suşi lokantasında.

The sushi restaurant upstairs.

Bir yıl küçük bir İtalyan lokantasında çalıştım.

I worked at an Italian bistro for a year.

Bir buzlu latte alabilir miyim? Çin lokantasında latte olmaz, ahmak.

Um, can I get an iced latte? hNo latte in Chinese restaurant, silly.