mücadele

Şimdi her gün dışarıda iyi adamlar için mücadele ediyorum ve bunu çok seviyorum.

Now, every day, I'm out there, I'm fighting for the good guys, and I love it.

Burada bir mücadele var, ve bu tehlikeli de olabilir, ama kimsenin ölmemesi gerekiyordu.

There's a challenge out here, and it can be dangerous, but nobody's supposed to die.

Bir gün, ben ona karşı mücadele edecek

One day, I will fight against him

Bu adil bir mücadele gibi görünüyor.

That sounds like a fair fight.

Şimdi tekrar mücadele etmek için bir fırsatın var.

And now you have a chance to fight again.

Bu adil bir mücadele gibi görünmüyor.

That doesn't seem like a fair fight.

Çok uzun ve zor bir mücadele olacak.

It will be a very long and difficult battle.

Ama lanet olsun, bize karşı mücadele etme!

But damn it, don't fight against us!

Ben ona karşı mücadele edecek

I will fight against him

Kim para için mücadele edecek?

Who will fight for your money?