Turkish-English translations for müslüman:

Muslim, Muslims · Moslem · other translations

müslüman Muslim, Muslims

Demek istediğim, evet, tabii ki. ve sen kadın vücuduna saygı göstermelisin, Müslüman çocuk.

I mean, yeah, of course. And you're supposed to respect women's bodies, Muslim boy.

Bu demek değil ne, ama bir dindar Müslüman's o şehrin bu tarafında yaşıyor.

It doesn't say what, but she's a devout Muslim, she lives this side of town.

Nick, Sen Müslüman değilsin.

You are not Muslim Nick.

Click to see more example sentences
müslüman Moslem

Konstantinopolis ya Müslüman aleminin payitahtı olacak, ya da Katolik aleminin.

Constantinople will either be a Moslem capital or a Catholic capital.

Bu aynı, bütün Müslümanlar teröristtir demek gibi bir şey!

It's like saying that all Moslems are terrorists!

Ben bir Müslüman âlimiyim

I am a Moslem scholar.

Click to see more example sentences